Speciaal

DisclaimerParketbenodigdheden.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Parketbenodigdheden.nl aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Parketbenodigdheden.nl wijst u er op dat de perceptie van kleurinformatie, kleurstalen, en of houtsoorten af kan hangen van de gebruikte hardware.